PRIVACY VERKLARING

Je laat je persoonlijke gegevens bij ons achter, dat is nu eenmaal nodig voor overeenkomsten, transacties of sitebezoeken. Wij kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om jou persoonlijke gegevens vragen en wat wij hier vervolgens mee doen. Wij communiceren graag transparant. Heb je na het lezen van nog vragen, laat het ons dan weten via: 0513-853000 of mail naar: info@youridentityreclame.nl

Your Identity Reclame is te allen tijde bereid om op welke wijze dan ook en waar mogelijk medewerking te verlenen teneinde aan voornoemde eisen te beantwoorden en met opdrachtgever afzonderlijke verwerkersovereenkomsten aan te gaan om een en ander nog beter in overeenstemming met wet en regelgeving te brengen.

Door ons bij de verwerking van persoonsgegevens te betrekken erkennen opdrachtgevers zich ervan op de hoogte te hebben gesteld dat onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen volgens de stand der techniek in orde zijn en verklaren zij Your Identity Reclame niet aansprakelijk te zullen stellen als er zich toch een beveiligingsincident mocht voordoen.

In het geval dat Your Identity Reclame van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd zou krijgen als gevolg van het in opdracht van een opdrachtgever verwerken van persoonsgegevens, zullen wij door opdrachtgever worden gevrijwaard. Daarnaast behoudt Your Identity Reclame zich het recht voor bij werkzaamheden op dit punt kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Your Identity Reclame
www.youridentityreclame.nl
juni 2018

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Your Identity Reclame zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

OVER ONS

Your Identity Reclame wordt beheerd door Michel Rozenberg.

Mijn gegevens zijn:
Your Identity Reclame
Skutsje 118
8401 MS Gorredijk
KvK: 01151579

 

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je (voor)naam, e-mailadres en bedrijfsgegevens die je doorgeeft bij een offerteaanvraag/ opdracht, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de aanvraag.

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

​COOKIES

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

 

LINKS

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Your Identity Reclame om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je dit mailen naar info@youridentityreclame.nl.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je via info@youridentityreclame.nl ons verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kan je ons mailen.