Klant

Gastouderopvang is kinderopvang in een gezinssituatie die plaatsvindt met tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau, verzorgd door een geregistreerd gastouder op het woonadres van de gastouder of (één van) de ouders van de kinderen voor wie de gastouder opvang biedt. Met ‘geregistreerd’ wordt bedoeld een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Bezoek de website:
www.gob-piekeboe.nl

Opdracht

  • Logo
  • Huisstijl
  • Flyers
  • Website