In opdracht van de Gemeente Heerenveen mochten we het logo, huisstijl en website-elementen maken voor de Heerenveen Helpt campagne.

Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De gemeente Heerenveen wil inwoners helpen bij het zoeken en het vinden van passende oplossingen en mogelijkheden, op het gebied van zorg, jeugd en werk, wonen en welzijn. De gemeente heeft hiervoor een digitaal informatieloket voor formele én informele zorg en hulp beschikbaar: HeerenveenHelpt.nl.

YIR-Nieuws_GemeenteHeerenveen2