In opdracht van It Fryske Gea is er een 4luik vormgegeven met als doel het geheel levendig te maken en kleurrijk. Om ook vooral gezinnen met kinderen te motiveren om de prachtige (verkorte) routes te kunnen lopen.